Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

tarafından
32
Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen sarsıntılarda 11 vilayet afet bölgesi ilan edilmişti. AFAD tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi. Açıklamanın akabinde birçok kişi, “Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?” üzere sorgulamaları internet üzerinden yapmaya başladı. İşte detaylar.

AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

“Genel Hayata Tesirli Afet Bölgesi” tarifi ve kapsamı 7269 sayılı Genel Hayata Müessir Afetler Münasebetiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde belirleniyor.

Meydana gelen yahut gelmesi mümkün olan afetlerin genel hayata tesirli olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve asıllara dayanarak imar ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sıhhat hizmetleri büsbütün fiyatsız götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.

Yapılardaki hasarı tespit etmek hedefiyle gerekirse bütün vilayetlerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi’nde görevlendiriliyor.

GEREKLİ KURALLAR NELER?

Aşağıda (a-f) fıkralarında belirtilen hallerde, durum imar ve Iskan Bakanlığınca takdir edilmek suretiyle afet genel hayata tesirli sayılabilir.

a) Afet sebebiyle meyyit yahut ağır yaralıların bulunması,
b) Tarımürünlerinden en azl/3unun ziyan görmüs olması,
c) Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,
d) Oyerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa periyodik olması,
e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak yahut çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,
f) Ulaşım imkanlarının çok sonlu olması,