Fosil yakıtlarda sonun başlangıcı: İlk sefer elektrik üretimine katkısında düşüş görüldü

tarafından
23
Fosil yakıtlarda sonun başlangıcı: İlk sefer elektrik üretimine katkısında düşüş görüldü

Küresel elektrik talebinin yüzde 93’üne tekabül eden 78 ülkenin bilgileri incelendi.

2022’de global elektrik üretiminin yüzde 12’sinin güneş ve rüzgar gücünden elde edildiği ortaya çıktı.

TEMİZ GÜCÜN GLOBAL ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ HİSSESİ YÜZDE 40

Nükleer ve hidroelektrik güç de dahil edildiğinde global elektriğin yüzde 40’ına yakını pak kaynaklardan elde edildiği kaydedildi.

İlk sefer fosil yakıtların elektrik üretimine katkısında düşüş görüldü. Bu datalar “Küresel Elektrik İncelemesi 2023” isimli raporda yayımlandı.

Raporda rüzgar ve güneş gücünün elektrik üretimindeki hissesinin 2021’e oranla 2022’de yüzde 10 artış kaydettiğine yer verildi.

Rüzgar gücündeki artışın nerdeyse yarısı, güneş gücündeki artışın ise yüzde 40’ı Çin’den geldi.

En süratli büyüyen elektrik üretim kaynağınınsa güneş enerjisi olduğu tabir edildi.

Güneş gücünün elektrik üretimine katkısı 18 yıldır üst üste artıyor.

2021’e oranla 2022’de güneşten elde edilen gücün global elektrik üretimine katkısı yüzde 24 arttı.

Şu an için elektrik üretimine katkı sağlayan en büyük kaynak kömür. 2022’de Global çapta elektrik üretiminin yüzde 36’sı kömürden sağlandı.

Rapora nazaran 2023’te fosil yakıtların elektrik üretimine katkısında sadece yüzde 0,3 lük bir düşüş olacak fakat takip eden yıllarda bu oran giderek artacak ve yerini pak güce bırakacak.

Araştırmayı yapan şirket pak güç kaynaklarının 2023’te global talebi karşılayabilecek seviyeye çıkabileceğini açıkladı.