İBB ile Üsküdar Kaymakamlığı arasında sahilde yıkım tartışması

tarafından
25
İBB ile Üsküdar Kaymakamlığı arasında sahilde yıkım tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Salacak Kıyısı’ndaki tarihi Kuşkonmaz Camii’nin bitişiğindeki kafe ve restoranlar hakkında imara muhalif olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı.

Söz konusu 4 kafe ve restoranın arsa ve işletme sahiplerinin de, İBB’nin aldığı kararla ilgili 5 ay evvel mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldığı öğrenildi.

İBB’nin itirazı üzerine ise yürütmeyi durdurma kararının iptaline karar verildi. Bunun üzerine İBB grupları yıkımı gerçekleştirmek için kıyıdaki alana geldi.

Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği öğrenilirken, yıkılmak istenilen taşınmazların da içinde bulunduğu alanın Doğal SİT alanı statüsünde olduğu ve yerle ilgili tasarrufun Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin olduğu öğrenildi.

Üsküdar Kaymakamlığı’nın talimatıyla, yıkılmak istenilen kafe ve restoranların önünde 3 gündür çevik kuvvet grupları nöbet tutuyor.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Üsküdar Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapı Kayıt Belgesi”nin bulduğu vurgulanırken evrakın tahliye ve yıkım kararını engelleyici durumda olduğu tabir edildi.

Açıklamada şu tabirler kullanıldı:

“İBB tarafından tahliye/yıkım süreci yapılmak istenen kelam konusu taşınmazın maliki tarafından yapılan müracaat üzerine 3194 sayılı İmar Kanununun Süreksiz 16. hususu kapsamında Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen Yapı Kayıt Evrakı bulunmaktadır. Yapı Kayıt Dokümanının tahliye/yıkımı engelleyici mahiyette olduğu, kelam konusu evrakın iptali hakkında rastgele bir yargı kararı yahut idari kararın da bulunmadığı, dolayısı ile geçerliliğini koruduğu anlaşılmıştır. Öteki yandan, İBB tarafından tahliye/yıkım süreci yapılmak istenen taşınmazın da içinde bulunduğu alanın taşıdığı doğal SİT alanı statüsü nedeniyle üzerinde tasarruf yetkisi Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin bulunmaktadır. Mevzuyla ilgili olarak Kaymakamlığımız, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü ile İBB ortasında gerçekleştirilen yazışmalarda, bu konular açık ve ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Kelam konusu parselde tahliye/yıkım sürecinin gerçekleştirilmesi gerektiği tarafında yargı kararı bulunduğu argümanı hakkında ise; Yapı maliki tarafından açılan davada ‘Yürütmeyi Durdurma’ talebinin reddi tarafında verilen ‘Ara Karar’ olduğu, münasebetiyle şu evrede; dava konusu tahliye/yıkım sürecinin temeli hakkında rastgele bir yargı kararının bulunmadığı anlaşılmıştır. Üstte belirtilen konulara karşın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tahliye/yıkım sürecinde ısrar edilmesi üzerine Kaymakamlığımızca 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu’nun 11/a ve 32/b hususları uyarınca cürmün işlenmesinin ve ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçların önlenmesi hedefiyle güvenlik tedbirleri alınmıştır.” Tabirlerine yer verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: KAFELER KAÇAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, yıkım için bölgeye giden görevlilerin polislerle karşı karşıya kaldıklarını tabir edilirken birtakım mülkiyetlerin de İBB’ye ilişkin olduğu vurgulandı.

İBB’nin açıklaması şöyle:

“Hafta başından bu yana yasal haklarını kullanıp tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB takımları, Üsküdar Kaymakamlığının direktifiyle misyon yapan polisleri karşısında buluyor. İBB’nin Üsküdar Meydan düzenlemesi içinde kalan 431 Adadaki 4 Kafe, 359 ve 367 Ada içinde kalan 3 işletme için de süreç devam ediyor. Üstelik kimilerinin mülkiyeti İBB’ye ilişkin. İBB Encümeninin yıkım kararına, yürütmeyi durdurma istemini reddeden mahkeme kararına karşın, caminin bitişiğindeki kaçak kafe, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tekrar muhafazaya alındı. Mimar Sinan’ın yapıtı korunacağına, onun estetiği ve bütünlüğünü bozan kafe himaye edildi.” denildi.