Resmi Gazete’de bugün (4 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
34
Resmi Gazete’de bugün (4 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

4 NİSAN 2023 TARİHLİ VE 32153 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Heyeti Başkanlığı Hakkında Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Mecburî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aksaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sıhhati Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Nazaran Yaş Çay Üreticilerine 2022 Yılı Yaş Çay Eseri İçin Fark Ödemesi Dayanağı Yapılmasına Dair Bildiri (Tebliğ No: 2022/46)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/24)

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2023/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2022 Tarihli ve 2018/10550 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2022 Tarihli ve 2019/793 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2022 Tarihli ve 2019/10081 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2023 Tarihli ve 2019/26463 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2019/5137 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2023 Tarihli ve 2019/11810 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri