Siirt’te 15 günlük “eylem” yasağı

tarafından
33
Siirt’te 15 günlük “eylem” yasağı

Siirt Valiliği, kent genelindeki toplantı, şov ve yürüyüşlerin 31 Mart’tan itibaren 15 gün müddetle yasaklandığını duyurdu.

Siirt Valiliği’nden hususa ait yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve Türkiye’de son vakitlerde meydana gelen terör hareketlerinin göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, kent genelinde her türlü toplantı, yürüyüş, protesto ve basın açıklaması üzere hareket ve etkinlikler ile bu aksiyon ve etkinliklere takviye vermek emeliyle gelen kişi ile araçların vilayet hudutlarına girişinin 31 Mart’tan itibaren 15 gün mühletle yasaklandığı bildirilerek, şu tabirlere yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve ülkemizde son vakitlerde meydana gelen terör hareketleri göz önünde bulundurularak terör örgütleri elemanlarınca yahut sempatizanlarınca şiddet içerikli hareketler, protesto hareketleri, korsan şovlar yapılabileceği kıymetlendirilerek; ulusal birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif hareketlerin önüne geçilebilmesi, ulusal güvenlik, kamu sistemi ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu iyiliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile ayrılamaz bütünlüğünün korunması, muhtemel yasadışı hareketlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması gayesiyle; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi merasim ve kutlamalar ile bu kurumlarının gelenek ve göreneklere nazaran yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere; her türlü açık yer toplantıları ile şov yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma aksiyonu, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma merasimi, şenlik, konser, cümbüş, oyun temsili, şov vb. tıptaki tüm aksiyon ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri – balon uçurtmak, drone, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk hukukî şahıslarının ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. aktifliklerin ayrıyeten kanunsuz bir formda yapılması planlanan her türlü aksiyon ve aktifliğe katılmak üzere toplu yahut münferit bir halde vilayetimize gelecek olan araç ve şahısların vilayet sonlarına girişlerinin; kamu sistemi ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak yahut kesintiye uğratacak biçimde bozulacağına ait önemli belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu iyiliğinin sağlanmasının güçleşeceği münasebeti ile açık alanlarda üstte anlatılan bahisler çerçevesinde yapılabilecek her türlü hareketin vilayet ve ilçe mülki sonlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu Unsurları ile 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu’nun 11/A, B ve C Unsurları mucibince 31/03/2023 günü saat 00.01’den 14/04/2023 günü saat 23.59’a kadar (15) gün müddetle yasaklanmıştır.”

‘KAYIT ALTINA ALINACAKTIR’

Açıklamanın devamında şu sözler yer aldı:

“Yukarıda belirtilen buyruk ve yasaklara uymayanlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Kanununun 17’nci ile 28’inci hususları, 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu’nun 11/C ile 66’ncı unsurları, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu mucibince yasal süreç yapılacaktır. Ayrıyeten, gerçekleştirilmesi beklenen müsaadeli ve müsaadesiz her türlü toplantı ve aktifliğin 2911 Sayılı Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Kanununun 11’inci unsuru ve Toplantı ve Şov Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16’ncı unsuru gereği, 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanununun 11’inci unsurunun (c) bendinde belirtilen huzur ve inanç ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi mümkün kabahatlerin tespitine yönelik izletilmesini ve teknik ses alma aygıtları, fotoğraf ve görüntü kayıt makineleri üzere araçlarla kayıt altına alınacaktır.”