TFF Tahkim Konseyi’nden Jorge Jesus kararı

tarafından
41
TFF Tahkim Konseyi’nden Jorge Jesus kararı

TFF’den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

TFF Tahkim Heyeti 31 Mart 2023 günlü (16) sayılı toplantısında gündemindeki belgeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/156 – K.2023/175

Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecileri Cihan Dönmez ve Mehmet Emin Kankal’ın, PFDK’nın 16.03.2023 tarih ve E.2022-2023/712 – K.2022-2023/897 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Cihan Dönmez’in karşılaşma hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b hususu uyarınca verilen 75 gün hak mahrumiyeti ve 17.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. hususu uyarınca 1/2 oranında indirim yapılmasının somut olayın özelliklerine uygun olacağı kanaati ile sonuç cezanın takdiren 37 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Cihan Dönmez’in, hakem soyunma odası koridorlarında karşılaşma hakemlerine yönelik sportmenliğe alışılmamış hareketi nedeniyle 39/2. ve 39/3. hususları ve FDT’nin 13. unsuru uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Mehmet Emin Kankal’ın karşılaşma hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b unsuru uyarınca verilen 75 gün hak mahrumiyeti ve 17.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. unsuru uyarınca 1/2 oranında indirim yapılmasının somut olayın özelliklerine uygun olacağı kanaati ile sonuç cezanın takdiren 37 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

2. E.2023/158 – K.2023/176

Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin, PFDK’nın 16.03.2023 tarih ve E.2022-2023/699 – K.2022-2023/898 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin karşılaşma müddetince seyirci sıhhat odaları ile futbolcu ve hakem birinci yardım odalarında paramedik işçi yahut hekim görevlendirmemesinden ötürü talimatlara karşıtlık nedeniyle FDT’nin 46/1. unsuru uyarınca 28.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/165 – K.2023/177

Güreller Lojistik Yeşilçınar Spor Kulübü’nün futbolcusu Burak Gökbel’in, AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1132 – K.2022-2023/1411 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Güreller Lojistik Yeşilçınar Spor Kulübü’nün futbolcusu Burak Gökbel’in hengameye karışması nedeniyle FDT’nin 45/a. hususu uyarınca 3 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına, rakip ekip futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1a. hususu uyarınca 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2023/166 – K.2023/178

Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu ile ilgili AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1151 – K.2022-2023/1425 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu’nun top toplayıcıya yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a unsuru uyarınca 5 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişse de; futbolcu Furkan Aksu’nun aksiyonunun, FDT’nin 43. unsurunda düzenlenen “şiddetli hareket” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, itirazın tüzel nitelendirme tarafından kabulü ile AFDK’nın anılan kararının kaldırılmasına, sübuta eren aksiyonun “şiddetli hareket” niteliğinde olduğu gözetilerek, itiraz eden Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu’nun FDT’nin 43. hususu uyarınca 3 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/167 – K.2023/179

Isparta 32 Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/729 – K.2022-2023/937 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Isparta 32 Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu berbat ve makus tezahürat nedeniyle ve bu aksiyonun tıpkı dönem içinde mesken sahibi kulüp olduğu karşılaşmada 5. Sefer gerçekleştirilmesinden ötürü FDT’nin 53/2. unsuru uyarınca 1 resmi karşılaşmayı kendi alanında seyircisiz oynama ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Evrak hakkında temele ait karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

6. E.2023/168 – K.2023/180

İstanbul Aslangücü Spor Kulübü’nün, futbolcusu Melih Baran ile ilgili AFDK’nın 24.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1187 – K.2022-2023/1494 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; İstanbul Aslangücü Spor Kulübü’nün futbolcusu Melih Baran rakip kadro futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a hususu uyarınca 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına, karşılaşma görevlisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe alışılmamış hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 8. hususları uyarınca 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına, hakem triosu ve TFF’ye yönelik hakareti nedeniyle alt sondan uzaklaşarak FDT’nin 41/1-a. unsuru uyarınca 5 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilerek toplam 9 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2023/169 – K.2023/181

Belediye Derince Spor Kulübü, vazifelisi Mustafa Polat ve yöneticisi Osman Yusuf Cömert ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/733 – K.2022-2023/948 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün mensubunun akreditasyon kartını diğerine kullandırmasından ötürü dokümanların haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. unsuru uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün vazifelisi Mustafa Polat’ın, kendisine ilişkin akreditasyon kartını oburunun kullanmasına müsaade vererek dokümanların haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c. unsuru uyarınca 8 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına, rakip kadro mensubuna yönelik sportmenliğe muhalif hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. unsurları uyarınca 1 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün yöneticisi Osman Yusuf Cömert’in, diğerine ilişkin akreditasyon kartını kullanmasından ötürü evrakların haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-b hususu uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karşılaşma hakemine yönelik sportmenliğe alışılmamış hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b. unsuru uyarınca21 gün hak mahrumiyeti ve 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2023/170 – K.2023/182

Aydın Yıldızspor Kulübü’nün futbolcusu Tayyip Mevlüt Kaya ile ilgili AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1132 – K.2022-2023/1410 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Aydın Yıldızspor Kulübü’nün futbolcusu Tayyip Mevlüt Kaya’nın hengameye karışması nedeniyle FDT’nin 45/a. unsuru uyarınca 3 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına, rakip kadro futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. unsuru uyarınca 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2023/172 – K.2023/183

Galatasaray A.Ş.’nin ve lideri Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 – K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 31.03.2023 Cuma günü saat 14:30’da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş., kulüp lideri Dursun Aydın Özbek’in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, kelamlı beyanları alındı. Yapılan müzakere sonucunda;

– Galatasaray A.Ş.’nin, kulüp toplumsal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe ters hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d. unsuru uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray A.Ş.’nin lideri Dursun Aydın Özbek’in, kulüp toplumsal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe alışılmamış hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b hususları uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

10. E.2023/173 – K.2023/184

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik sorumlusu Emre Belözoğlu ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/742 – K.2022-2023/926 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün teknik sorumlusu Emre Belözoğlu’nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası karşılaşma hakemlerine yönelik sportmenliğe muhalif hareketleri nedeniyle 36/1-c ve 35/4. unsurları uyarınca 2 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

11. E.2023/174 – K.2023/185

Galatasaray A.Ş.’nin, PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/740 – K.2022-2023/930 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Galatasaray A.Ş.’nin taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. hususu uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü ve bu hareketin tıpkı dönem içinde 3. kere gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. unsuru uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Galatasaray A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu yakışıksız ve makûs tezahürat nedeniyle ve bu hareketin birebir dönem içinde konuk kulüp olduğu karşılaşmada 5. sefer gerçekleştirilmesinden ötürü FDT’nin 53/2. unsuru uyarınca 130.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. hususu uyarınca nahoş ve makus tezahüratta bulunan Konuk Tribün Kuzey Üst C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konuk kulüp olduğu karşılaşmaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2023/175 – K.2023/186

Arabam.com Konya Spor Kulübü’nün PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/740 – K.2022-2023/929 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Otomobilim.com Konya Spor Kulübü’nün taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. unsuru uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Otomobilim.com Konya Spor Kulübü’nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ötürü ve bu hareketin birebir dönem içinde 4. kere gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. unsuru uyarınca 162.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Otomobilim.com Konya Spor Kulübü’nün stadyuma yöntemsiz seyirci alınmasından ötürü nedeniyle FDT’nin 49/1. hususu uyarınca 350.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, türel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2023/176 – K.2023/187

Serhat Ardahan Spor Kulübü’nün futbolcusu Yusuf Ziya Bayram’ın AFDK’nın 27.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1203 – K.2022-2023/1505 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Serhat Ardahan Spor Kulübü’nün futbolcusu Yusuf Ziya Bayram’ın rakip ekip futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. hususu uyarınca 3 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2023/177 – K.2023/188

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, ve lideri Yıldırım Ali Koç ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/743 – K.2022-2023/928 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu nahoş ve berbat tezahürat nedeniyle ve bu aksiyonun tıpkı dönem içinde konuk kulüp olduğu karşılaşmada 8. kere gerçekleştirilmesinden ötürü FDT’nin 53/2. unsuru uyarınca 220.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. unsuru uyarınca yakışıksız ve makus tezahüratta bulunan Roof Lounge Konuk A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki konuk kulüp olduğu karşılaşmaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, kulüp resmi toplumsal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3 ve 38/2. hususları uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuksal niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, lideri Yıldırım Ali Koç’un kulüp resmi toplumsal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT’nin 38/3 ve 38/2. unsurları uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

15. E.2023/178 – K.2023/189

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/745 – K.2022-2023/945 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus’un 16.03.2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe alışılmamış hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2 ve 35/4. hususları uyarınca 104.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

16. E.2023-179 – K.2023/190

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün futbolcusu Uğur Akdemir ile ilgili PFDK’nın 30.03.2023 tarih ve E.2022-2023/749 – K.2022-2023/966 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

– Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün futbolcusu Uğur Akdemir’in rakip kadro futbolcuna yönelik önemli faulü nedeniyle FDT’nin 43. unsuru uyarınca 2 resmi karşılaşmadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, tüzel niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, müracaatın reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.