Yargıtay’dan kıdem ve ihbar tazminatı kararı

tarafından
37
Yargıtay’dan kıdem ve ihbar tazminatı kararı

Milyonlarca özel kesim çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, istifa eden personelle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

Tam 4 sene boyunca çalıştığı iş yerinden istifa eden emekçi, sonraki gün öteki bir iş yerinde mesaiye başladı. Tüm görüşmelerine karşın kıdem ve ihbar tazminatı alamayan personel, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI KARARI

Davacı personel; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık müsaadelerini kullanmadığını, ulusal bayram genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini lakin hak ettiği fiyatların ödenmediğini talep etti.

Davalı şirket avukatı ise davacının patron nezdinde minimum fiyatla çalıştığını, öteki bir iş yerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, sav ettiği üzere fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme; davacının iş akdinin davalı patron tarafından haksız nedenle feshedildiğine hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık müsaade alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil fiyatı taleplerinin reddine karar verildi.

İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ KOD 3

Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal kararda; davacının iş akdinin nasıl sona erdiğine ait bir açıklama yapmadığı, davalının ise davacının öbür yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunduğu hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

“Feshe ait dinlenen şahit beyanlarına nazaran davacı şahitlerinden birinin davacı ile birebir iş yerinde çalışmasının bulunmadığı, başka davacı şahidinin ise davacının iş akdinin sona ermesinden evvel davalı işyerindeki çalışmasının sona erdiği anlaşılmıştır. Davalı şahitlerinin ise davalının savunmasını doğrular biçimde beyanda bulundukları, belge ortasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı iş yerinde iş akdi ayın 10’unda sona eren davacının ayın 11’inde dava dışı diğer bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü ortadadır. Ayrıyeten yeniden evrak içinde bulunan Toplumsal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirmesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 (işçinin iş akdini haklı neden olmadan feshi – istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı biçimde kabulüne karar verilmesi kusurlu olup bozma nedenidir.”