YSK’dan sandık heyeti liderlerine ikaz bildirileri

tarafından
34
YSK’dan sandık heyeti liderlerine ikaz bildirileri

YSK tarafından, sandık konseyinde misyon alacak lider ve üyelere, bugün ve oy verme günü, aralıklarla bilgilendirme iletileri atılacak.

Sandık konseyi liderlerine bugün ve yarın 24, seyyar sandık şurası liderlerine bugün ve yarın 18, bina sorumlularına ise yarın ve seçim günü 5 kısa ileti gönderilecek.

YSK’nın sandık heyeti liderlerine göndereceği kısa bildirilere nazaran, sandık konseyleri liderleri, YSK’dan gelecek SMS’lerin doğruluğunu www.ysk.gov.tr adresinden denetim edebilecek.

Sandık heyeti liderleri, gelen tüm bilgilendirme iletilerini sandık konseyi üyeleri ile paylaşacak.

Oy torbasında bulunan birleşik oy pusulaları ve oy zarfları, seçim günü sandık heyetinin huzurunda açılacak ve sayılacak.

Seçim günü, sandık konseyi, en geç saat 07.00’de, görevlendirilen sandık alanında toplanacak.

SANDIK SEÇMEN LİSTESİ’NE İMZASINI ATMASINI SAĞLAYACAK

Sandık şurası liderleri, oy zarfı ile birleşik oy pusulalarını sayacak, oy pusulalarının art yüzünü ve oy zarflarının ön yüzünü sandık heyeti mührü ile mühürleyecek.

Sandık konseyi lideri, sandık başına gelen seçmenin evvel sandık seçmen listesinden ismini bularak, imza hanesinin boş olduğunu tespit edip T.C. kimlik numarasını taşıyan, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan, fotoğraflı ve resmi evraklardan biri ile oyunu kullandıracak, seçmenin daha sonra Sandık Seçmen Listesi’ne imzasını atmasını sağlayacak.

Başkanlar, seçmene cep telefonu, fotoğraf makinesi üzere imaj kaydedici aygıtlarla oy kabinine girmesinin yasak olduğunu, varsa bunların iade edilmek üzere masa üzerine bırakılması gerektiğini söyleyecek. İsteyen görme engelli seçmenler, yanında getirdiği “Oy Pusulası Şablonu” aracılığıyla oylarını kullanabilecek.

OY PUSULALARININ SAYIM VE DÖKÜMÜ YAPILACAK

Görme engelli seçmenlere şablon ile oy kullanabilecekleri hatırlatılacak.

Sandığa gelen seçmenler, lider tarafından sıra ile alınacak. 75 yaş ve üstü, gebeler, hastalar ve engelli seçmenler bekletilmeden oylarını verecek.

Sandıklar, saat 17.00’den evvel açılmayacak. Oyların sayımında evvel cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Sandık şurası liderleri tarafından, sayım döküm sürecine başlanmadan evvel, sayım döküm cetvelinin boş ve yazısız olduğu, hazırda bulunanlara gösterilecek.

TALEP EDEN SİYASİ PARTİLER VE MÜŞAHİTLERE İMZA KARŞILIĞI VERİLECEK

Milletvekili Genel Seçimi Sandık Sonuç Tutanağında, “ittifak ortak oyları” kısmına yalnızca ittifakın aldığı ortak oy yazılacak.

Sandık sonuç tutanakları, sandık heyeti üyelerince imzalanıp bir örneği sandık etrafına asılacak. Talep eden siyasi partiler ve müşahitlere imza karşılığı verilecek.

Oyların sayım ve döküm süreci tamamlandıktan sonra sandık alanında seçim ile ilgili evrak bırakılmayacak, oy torbası, sandık konseyi lideri ve siyasi partili üyeler ortasından isim çekme ile belirlenecek en az iki üye ile birlikte ilçe seçim konseyine en kısa müddette teslim edilecek.

Sayım döküm süreçlerinin yapıldığı odanın kapısı açık tutulacak ve sayım dökümü izleme hakkı olanlara süreçleri izlemeleri için gerekli kolaylık gösterilecek.

SEYYAR SANDIK LİDERLERİNE UYARILAR

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve mahzuru sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına bu seçimde de sandık götürülecek.

Seyyar sandık heyetlerinin liderleri için de 18 ihtar bildirisi bulunuyor.

Buna nazaran, seçim günü seyyar sandık heyeti lider ve üyeleri saat 06.00’da ilçe seçim heyeti başkanlığında hazır bulunacak.

Başkanlar, seçmenlerin adreslerine nazaran bir güzergah belirleyecek. Seyyar sandık konseyi lideri, adreste seçmenin bulunmaması yahut makul müddette kapının açılmaması durumunda, bu hususu sandık seçmen listesine şerh düşecek ve birebir vakitte tutanak defterine işleyerek imza altına alacak. Bu durumda o seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek.

Seyyar sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına müsaade verilmeyecek. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık seçmen listesinde yer almasına karşın adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak.

Sandıklar, açılış saatinde ilişkilendirildiği sandıkla birlikte açılacak. Seyyar sandık şurası, saat 17.00’den evvel oy verme sürecini tamamlamış ise saat 17.00’ye kadar ilişkilendirildiği sandıkta bekleyecek.

Seyyar sandık heyeti ile ilişkilendirilen sandık şurası, seyyar sandık heyeti gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık heyetine ilişkin geçerli ve geçersiz zarflar teslim alınmadan kendi sandığını açamayacak.

BİNA SORUMLULARINA MESAJLAR

YSK tarafından, bina sorumlularına ise “Oy verme günü, oy vermenin başlama saatinde vazife yerine gelmeyen sandık konseyi liderlerini derhal ilçe seçim şurasına bildiriniz.”, ” Sayım ve döküm işleri biter bitmez sandık şuralarının ulaşımını sağlamak için ilçe seçim şurasına haber veriniz.”, “Sandık konseyi binadan ayrıldıktan sonra sandık etrafını denetim ediniz. Unutulan seçim gereçlerini ilçe seçim konseyine teslim ediniz.” biçiminde SMS’ler atılacak.