1. derece memur ne demek? Kimler 1. derece memur sınıfına giriyor? Memurların tahsil durumlarına nazaran derece ve kademeleri

tarafından
23
1. derece memur ne demek? Kimler 1. derece memur sınıfına giriyor? Memurların tahsil durumlarına nazaran derece ve kademeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece ismi verilmektedir.

Bu Kanuna tâbi kamu yönetimlerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek konum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması koşulu aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı çalışandan birebir kurumda üç yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar bu mühletin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde birebir unvanlı memur takımlarına atanır. Bulundukları konum unvanı ile tıpkı unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca
belirlenir. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri hariç olmak üzere üç yıl müddetle diğer bir yere atanamaz.

Sınıfların tahsil durumlarına nazaran giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

DERECENİN BELİRLENMESİ

Memur takımlarına atananlar, birebir yerde en az bir yıl daha misyon yapar. Bu kapsamda memur takımlarına atananların, kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde kıymetlendirilir.