AB nüfusu için “2100” yılı uyarısı

tarafından
34
AB nüfusu için “2100” yılı uyarısı

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıklamasında, 2020 ve 2021’de Covid-19 salgını nedeniyle azalan AB nüfusunun 2022’de tekrar artmaya başladığı, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa ülkelerine gelen Ukraynalılarla birlikte nüfusun 2023’te 451 milyona çıkacağı bildirildi.

2026’da 453 milyon olması beklenen nüfusun 2040’lardan itibaren azalmaya başlayarak 2100 yılında 420 milyona düşeceği iddia edildi.

Ayrıca, 2100 yılında 19 yaş altındakilerin nüfusa oranının 2022’deki yüzde 20 oranından yüzde 18’e gerileyeceği, 20-64 ortasındaki çalışma yaşında bulunan bireylerin oranının ise toplam nüfusun yüzde 59’undan yüzde 50’sine ineceği belirtildi.

Yaşlı nüfusun ise artacağı, 65-79 yaş kümesinin toplam nüfus içindeki hissesinin yüzde 15’ten yüzde 17’ye, 80 yaşından büyüklerin oranının ise yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseleceği öngörüldü. Böylelikle 65 yaş üzeri bireylerin oranının yüzde 32 olması beklentisi söz edildi.

Eurostat hesaplamalarında AB ülkelerindeki doğum, mevt oranları ve göç üzere etkenler göz önünde bulunduruldu.