Aile tabiplerine “Afet” düzenlemesi

tarafından
25
Aile tabiplerine “Afet” düzenlemesi

Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe nazaran, genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde aile hekimliği uygulaması, Sıhhat Bakanı’nın onayı ile yürütülecek.

Bu kapsamda, kontratlı aile doktorları ile aile sıhhati çalışanlarının ödemelerinde, kayıtlı bireyler için ödenecek fiyat, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri farklı ayrı hesaplanarak, genel hayata tesirli afet durumdan evvelki son aya ilişkin aylık fiyatlarından az olmamak üzere ödeme yapılacak.

AFET BÖLGELERİNDEKİ TABİPLER İÇİN ÖDEME SİSTEMİ

Hizmet sunumuna devam edilmesi mümkün olmayan aile hekimliği üniteleri için genel hayata tesirli afetin yaşandığı durumdan evvelki son aya ilişkin aile sıhhati merkezi masraf ödemesi ödenmeye devam edilecek. Bu üniteler, müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam edecek.

Aile tabibine kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle kontratın feshi kararları bir yıl mühletle uygulanmayacak.

Koruyucu sıhhat hizmetlerinin uygulanmasına yönelik ilgili unsurlara istinaden rastgele bir kesinti yapılmayacak.

Bu uygulamalar, genel hayata tesirli afetin yaşanmasından itibaren 6 ay mühletle uygulanacak. Sıhhat Bakanı’nın onayı ile bu müddet bir kez olmak üzere uzatılabilecek.

Yönetmelik, 1 Şubat 2023’ten geçerli olmak üzere bugün prestijiyle yürürlüğe girdi.