Din İşleri Yüksek Heyeti’nden “kira artışı” fetvası

tarafından
31
Din İşleri Yüksek Heyeti’nden “kira artışı” fetvası

Trabzon’da isminin açıklanmasını istemeyen konut kiracısı bir vatandaş, Din İşleri Yüksek Konseyine elektronik ortamda müracaatta bulunarak konut kirasında mesken sahiplerinin yasal mecburilik gereği yüzde 25 oranında artış yapmak yerine, bu kurala alışılmamış olarak daha fazla kira artış oranı belirlemesi halinde mesken sahibi açısından meydana gelen durum hakkında fetva talebinde bulundu.

“SUİSTİMALLER VAR”

Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan kıymetlendirme sonucunda, fakihlerin piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, bilhassa halkın mecburî muhtaçlıkları sayılabilecek ticari faaliyetlerde çok bir formda yapay fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale (narh) yetkisini kabul ettiklerini (Merğinani, el-Hidaye, 4/378) bildirerek buna nazaran; kira artışı hakkında ilgili mevzuatta belirtilen üst sona, hem mesken sahibinin hem de kiracının riayet etmesi gerektiği konusunda fetva yanıtında bulundu.

KİRA ARTIŞI YÜZDE 25 İLE SINIRLANMIŞTI

Bilindiği üzere 11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7409 sayılı Kanunun 4. hususuyla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen Süreksiz 1. unsura nazaran, 11.6.2022 ilâ 1.7.2023 tarihleri ortasında yenilenen konut kiraları bakımından kira artışlarına yönelik olarak yüzde 25’lik sabit bir oran belirlenmişti.

Evini kiraya vermiş bulunan konut sahipleri ile kiracılar ortasında 1.07.2023 tarihi öncesinde yapılacak kira yenileme mutabakatlarında bir evvelki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek şartıyla mutabakat yapılması gerektiği konusunda yasal düzenlemeyle sınırlama konulmuştu.