Elektrikli araç üreticilerine ÖTV düzenlemesi

tarafından
32
Elektrikli araç üreticilerine ÖTV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kurumlar Vergisi Genel Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Türkiye’de elektrikli araç üreten şirketlerin yatırıma katkı fiyatlarının ÖTV’ye mahsubuna ait asıllar belirlendi.

Yatırıma katkı fiyatının belirlenen kısmının, 31 Aralık 2035’e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, bu yatırım kapsamında üretilen araçların birinci iktisabı münasebetiyle ödenen ÖTV’den mahsup edilmek suretiyle kullandırılması uygun görüldü.

Yatırıma katkı meblağının ÖTV’ye mahsuben kullanılması için yatırımların proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen bir yatırım niteliğini taşıması, sera tesiri yaratan egzoz gazı salınımını büsbütün ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması kaidesi uygulanacak.

Öte yandan, bildiri değişikliğiyle yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama sürecinde endeksleme uygulamasının asılları da belirlendi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Karar’ın ilgili hususunda, yatırım müddeti minimum 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için taban 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama sürecinin yapılabileceği karar altına alınmıştı.

Tebliğ ile proje bazlı olan, fazlardan oluşan ve taban 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda, kısmi tamamlama süreci sonrasındaki yatırıma katkı fiyatının yine değerleme oranında artırılarak endekslenebileceğine ait düzenleme yapıldı.