Kanadalılardan Kral Charles’a veto

tarafından
23
Kanadalılardan Kral Charles’a veto

Kanada halkının çoğunluğunun, 6 Mayıs’ta taç giyecek olan İngiltere Hükümdarı 3. Charles’ı ülkenin devlet lideri olarak tanımak istemediği belirtildi.

Kamuoyu araştırma şirketi Angus Reid’in, 2 bin 103 Kanadalı ile gerçekleştirdiği ankette, iştirakçilere monarşi, Kraliyet Ailesi ve Kanada’nın onlarla münasebeti hakkında sorular soruldu.

CHARLES İSMİNE YEMİN ETMEK İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 64

Anket sonuçlarına nazaran, iştirakçilerin yüzde 63’ü, İngiltere Hükümdarı 3. Charles ismine yemin etmeye, resmi merasimlerde “Tanrı Hükümdarı Korusun” müziğini söylemeye ve fotoğrafının kullanımdaki paralar üzerinde olmasına karşı çıktı.

Bu bireyler geçmişte Kraliçe II. Elizabeth’e olumlu baktıklarını söylerken, Charles’a karşı tıpkı sıcaklığı paylaşmadıklarını belirtti.

Kanadalıların yüzde 39’u Ocak 2020’de Charles hakkında olumlu izlenimleri olduğunu söylerken, artık yalnızca yüzde 28’i onun hakkında olumlu düşündüğünü söylüyor.

Aynı şirket tarafından eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth öldüğünde yapılan bir ankete katılan Kanadalıların yüzde 48’i Charles’ın tacı almasını desteklemişlerdi. Son ankette ise iştirakçilerin yüzde 60’ı onun Kanada’nın resmi devlet lideri olarak tanınmasına karşı çıktı.

Ankette, Kral Charles’a yemin etmek istemediklerini beyan edenlerin oranı yüzde 64, merasimlerde “Tanrı Hükümdarı Korusun” müziğini söylemek istemediklerini bildirenlerin oranı yüzde 64 ve Kral’ın yüzünün Kanada paralarının üzerinde olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 62 olarak verildi.

“ELIZABETH’TEN DAHA MAKÛS BİR HÜKÜMDAR OLACAK”

Bu ortada Kraliyet Ailesi hakkında öbür kümelerden daha olumlu olmaları beklenen yaşlı Kanadalılar ortasında bile, Kral Charles’a karşı çıkanların oranı yüzde 40’ı buldu.

Ankete katılanların yüzde 52’si Charles’ın annesi Kraliçe II. Elizabeth’ten daha makus bir hükümdar olacağını düşündüklerini söylerken, yalnızca yüzde 3 üzere küçük bir kesim olumlu görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 49’ü kraliyet ailesinin kendileri için kıymetli olmadığını belirtti.

YÜZDE 88’E NAZARAN MONARŞİ İLE BAĞLAR KOPARILMALI

Bu ortada Kraliçe Elizabeth’in vefatından bu yana, Kanada’nın Monarşi ile bağlarını ortadan kaldırması istikametindeki davetler da arttı.

Ankete nazaran, Kanadalıların yüzde 88’i “zor olsa bile” Monarşi ile bağları koparmak gerektiğini, yüzde 45’i bu hedefle anayasa değişikliği vaktinin geldiğini bildirdi.

ANAYASAYA NAZARAN İNGİLTERE HÜKÜMDARI ÜLKENİN DEVLET BAŞKANI

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Kanada, parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilen bir federasyon yapısına sahip.

1982’de kabul edilen anayasaya nazaran ülkenin devlet lideri ve hükümdarı İngiltere Hükümdarı 3. Charles. Kral Charles’ı ülkede, Kanadalılar ortasından atanan bir genel vali temsil ediyor.

Yetkileri epeyce hudutlu olan Kral ve onu temsil eden Genel Vali sembolik yöneticiler olarak vazife yapıyor. Ülke, seçimle işbaşına gelen siyasi partilerin kurduğu hükümetler tarafından yönetiliyor.

Kanada’daki parlamenter monarşiyi ortadan kaldırmak için federal parlamento, senato ve eyaletlerin hepsinin oybirliği gerekiyor.