MEB’den diploma denkliklerine yeni düzenleme

tarafından
19
MEB’den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan tahsil dokümanı ve diplomaların denklik süreçlerinde uyulacak metot ve asıllar belirlendi.

Buna nazaran, denklik merkezlerine yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yahut Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ile yabancı ülke vatandaşları ise müracaat kimlik dokümanı ile müracaatta bulunacak.

Yurt dışında eğitim müşavirliklerine yahut ataşeliklerine pasaport yahut kimlik dokümanı ile müracaat edilecek.

Denklik süreci, denklik talebinde bulunan kişinin evraklarının asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden yapılacak. Müracaat sahiplerine elektronik ortam üzerinden yapılan duyurular ve sonuçlar bildiri kararında olacak.

SEVİYE TESPİT İMTİHANI YAPILACAK

Ders yılı içinde tahsil evrakı olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda süreksiz olarak okula devamı sağlanacak. Lakin velinin öğrencinin tahsil evraklarını 3 ay içinde ibraz edememesi durumunda öğrenciye düzey tespit imtihanı yapılacak.

Savaş, afet yahut sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan dokümanlarını ibraz edemeyenlere düzey tespit imtihanı yapılacak. İmtihan sonucunda belirlenen sınıf düzeyine denklik süreci yapılacak ve öğrencinin tahsiline devamı sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’na nazaran yurt dışında faaliyet gösteren okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardan gelen öğrenciler denklik sürecine tabi tutulmayacak.

TEREDDÜT EDİLEN VE GEÇERSİZ BELGELER

Bakanlığın yönetmeliğinde, “tereddüt edilen ve geçersiz belgeler” başlığı altında terör örgütlerine mensubiyet, irtibat yahut iltisak kuşkusu bulunan kurumlardan alınan evraklarla ilgili de düzenleme yapıldı.

Buna nazaran, yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı yahut iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan evraklar denklik süreçlerinde değerlendirilmeyecek; lakin doküman sahibine yaş ve sınıf düzeyi gözetilerek Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının görüşü doğrultusunda düzey tespit imtihanı uygulanacak.

DENKLİĞİ YAPILMAYACAK BELGELER

Yönetmeliğe nazaran, 5580 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel okul ve kurumlardan alınan evraklara denklik süreci yapılmayacak.

Ayrıca uzaktan öğretim yoluyla alınmış olan mezuniyet evrakları ve diplomalara denklik süreci yapılmaması kararı da yönetmelikte yer aldı.

SEVİYE TESPİT İMTİHANI KARARLARI DE TEKRAR DÜZENLEDİ

19 Eylül 2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanunu uyarınca göçmen dokümanı sahipleri ile savaş, afet yahut sığınma nedeniyle dokümanlarını ibraz edemeyenlere düzey tespit imtihanı yapılacak. Fakat ilkokul 1-4’üncü sınıflara alınacak öğrenciler için düzey tespit imtihanı yapılmayıp bu öğrencilerin yaşı ve velisinin beyanı dikkate alınarak sınıf düzeyi belirlenecek.

Bakanlık, yeni yönetmelik ile düzey tespit imtihanlarının Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce e-Sınav merkezlerinde yapılmasını kararlaştırdı.

Ortaokul 5-8’inci sınıflara devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak düzey tespit imtihanı Ulusal Eğitim Bakanlığı açık öğretim ortaokulu imtihan sorularından, ortaöğretim kurumlarına devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak düzey tespit imtihanı Ulusal Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi imtihan sorularından oluşturulacak.

Bakanlık, yönetmeliğe dayalı denklik kılavuzu çıkaracak.

MEB’in yeni yönetmeliği ile 30 Mayıs 2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.