Resmi Gazete’de bugün (12 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
19
Resmi Gazete’de bugün (12 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

12 NİSAN 2023 TARİHLİ VE 32161 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
TEBLİĞ

– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bildirim (Tebliğ No: 2022/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/25)

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 07/04/2023 Tarihli ve 10569 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/4055 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri