Resmi Gazete’de bugün (17 Mayıs 2023 tarihli ve 32193 Sayılı Resmi Gazete kararları)

tarafından
15
Resmi Gazete’de bugün (17 Mayıs 2023 tarihli ve 32193 Sayılı Resmi Gazete kararları)

17 Mayıs 2023 tarihli ve 32193 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Menkul Değer Tesisi Hakkında Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Sayı: 2023/11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/87, K: 2022/137 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2018/27450 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri