Resmi Gazete’de bugün (26 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
23
Resmi Gazete’de bugün (26 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

6 Nisan 2023 tarihli ve 32172 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Tohumculuk Konusunda İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7173)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Bitki Muhafaza ve Karantinası Alanında İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7174)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Muahedesinin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7175)

–– Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komite Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7176)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Ortasında Milletlerarası Karayolu Nakliyeciliği Karma Komite Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7177)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Medya ve Bağlantı Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7178)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Ziraî Sulama Hedefli Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 7179)

YÖNETMELİK

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Ait Karar

İLKE KARARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Kıymetlendirilmesi Asıllarına Ait Prensip Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Prensip Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri