Resmi Gazete’de bugün (29 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
40
Resmi Gazete’de bugün (29 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

29 MART 2023 TARİHLİ 32147 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Etraf ve Şehircilik Bakanlığı İşçisinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Daima Mesleksel Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (Tebliğ No: 2023/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Posta ve Süratli Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük Süreçlerine Ait Bildirim (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Seri No: 2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/136, K: 2023/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/141, K: 2023/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/104, K: 2023/28 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri