Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu 14 kontratlı işçi alacak: Müracaat tarihleri ve koşulları paylaşıldı

tarafından
24
Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu 14 kontratlı işçi alacak: Müracaat tarihleri ve koşulları paylaşıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu hizmet ünitelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci unsurun (b) fıkrasına nazaran 2022 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 14 adet Kontratlı İşçi alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru süreçleri 03/04/2023 – 17/04/2023 tarihleri ortasında yapılabilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adayların e-Devlet üzerinden Sıhhat Bakanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden müracaat yapılacak durum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KAİDELER:

Genel Koşullar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) bendinde belirtilen kuralları taşımak.

Özel Kurallar:

1. Tercih edilecek durumun karşısında yer alan koşulları taşıyor olmak.

3. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Çalışmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.

5. Nöbet adabı çalışmaya mani bir durumu bulunmamak.

6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

7. Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri bir ay içerisinde feshedilecektir.