Yaz geldi kuraklık tehdidi başladı | “El Nino” sıcaklarına dikkat

tarafından
30
Yaz geldi kuraklık tehdidi başladı | “El Nino” sıcaklarına dikkat

Günden güne artan hava sıcaklıkları, kışın beklenen yağışların düşmemesi ve yabanî sulama, kuraklığın esas sebepleri ortasında sayılırken artık de Güney Amerika üzerinden gelen sıcak hava dalgası eklendi.

Uzmanlar, bu yaz kuraklık tehdidinin tesirini daha da artırabileceği konusunda ikazda bulundu.

“DOĞAL AFETLERE NEDEN OLMAKTADIR”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, yaz aylarında hava sıcaklıklarında yükselmeler olabileceğini, bunun ziyanlarının önüne geçebilmek ismine önlemler alınması gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğine bağlı yüksek sıcaklıkların, sırf tarım ve su kaynaklarını üzerinde tesiri olmadığını, beşerler üzerinde de tehdit oluşturduğunu ileri süren Prof. Dr. Demir, “Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve global ısınma, yağış rejiminde değişiklik, sıcaklık artışı, kuraklık, doğal afetler üzere olumsuz tesirlere sebep olmaktadır.” diye konuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE GAYRETTE SÜRATLİ ADIMLAR ATILMALI”

Prof. Dr. Demir, sera gazlarının sebep olduğu iklim değişikliğiyle birlikte ziraî verimlilik üzerinde tesirli olan sıcaklığın, yağış ölçüsü ve güneşlenme mühletini değiştirdiğini, deniz düzeyindeki yükselmelere bağlı kimi bölgelerin sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve yeraltı sularının tuzluluk ölçüsünün değiştiğini söz etti.

Demir, “Bütün bu tesirler göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliği tarımı, besin üretimini ve besin kalitesini olumsuz istikamette etkilemektedir. Kısaca özetlersek, insanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan beslenme ve su gereksinimini karşılayabilmesi için öncelikle kaynak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna bağlı sürdürülebilir ekonomik büyüme için iklim değişikliği ile gayrette süratli adımlar atılması gerekmektedir.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİ ETKİLEME İHTİMALİ, YÜZDE 60”

Dünyada ve Türkiye’de geçmişte yaşanan iklim süreçlerinin ve bu devirde yaşanan iklim olaylarının haziran ayının sonundan itibaren “El Nino” tesirine girebileceğini sav eden Prof. Dr. Yusuf Demir, “Ülkemizde bu sene yaşanan bilhassa sonbahar ve kış yağışlarındaki azalma, kar yağışlarının hudutlu olması, yer üstü ve yeraltı su kaynaklarımızı direkt etkilemektedir. Bilhassa yaz aylarında El Nino tesiriyle ülkemizde sıcaklıkların 2-3 derece daha artması beklenebilir.” dedi.

Demir, ortalamanın altında seyreden yağışlar ve üzerindeki sıcaklıklar El Nino tesiriyle daha da uç kıymetlere ulaşacağından bahsetti ve “2023 yılı bilhassa tarım ve su kaynakları açısından önemli sorunlar yaratabilir.” sözlerini kullandı.

“EL NİNO BALIKÇILIĞI DA ETKİLEYECEKTİR”

El Nino tesiriyle karasal ısınma yanında tatlı su ve deniz suyu sıcaklıklarında da artışa sebep olması beklendiğini belirten Prof. Dr. Demir, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde son yıllarda süratle gelişme gösteren balıkçılık bölümünde yaz aylarında yaşanabilecek değerli riskleri işaret etmektedir. Sucul ekosistem şartlarının ve su eserleri yetiştiricilerinin bu sürece bugünden hazırlanmaları yaşanacak riskleri azaltma açısından kıymet taşımaktadır. Sürecin hakikat yönetilememesi, evsel su kullanımı ve içme suyu gereksiniminde da benzeri meşakkatlerin yaşanmasına sebep olabilir. Lokal idarelerin bu sürece hazırlanması muhtaçlıktan öte bir zorunluluktur. Su hasadı, su ayak izi, suyun tasarruflu kullanımı, geri kazanımlı su çalışmaları öncelikli çalışma alanı ve bahisler olmalıdır.”