AK Parti’den 49 unsurluk TSK İşçi Kanunu’nda değişiklik teklifi

tarafından
32
AK Parti’den 49 unsurluk TSK İşçi Kanunu’nda değişiklik teklifi

AK Parti ve MHP, Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’nda değişiklik öngören bir yasa teklifi hazırladı.

49 unsurluk yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Teklif yasalaşırsa, harp ve görev malulü sayılanların anne ve babalarına ödenecek aylıklar taban fiyatın altında olamayacak.

GENERALLERİN VE AMİRALLERİN TERFİ İŞLEMLERİ

General ve amirallerin terfi ve misyon müddetlerinin uzatılmasına yönelik süreçler Ulusal Savunma Bakanı’nın teklifi ile yapılacak. General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan “Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerinin üçte ikisinin kabulü” kaidesi kaldırılacak. Bunun yerine YAŞ kararları temel alınacak. Böylelikle, amiral ve generallerin terfilerinde 7 sivil ve 5 asker üyeden oluşan şura üyelerinin 6’sının onayı kâfi olacak.

KIDEMLİ BİNBAŞI VE ASTSUBAYLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Kıdemli binbaşılar ile 24’üncü hizmet yılını tamamlamış astsubayların özlük hakları düzenlenerek deneyimli çalışanların meslekte kalması sağlanacak. Yurt dışında bulunduğu için astsubaylığa geçiş müracaatında bulunamayan uzman erbaşlara ek imtihan hakkı verilecek.

İntahara teşebbüs eden yahut oburunu yaralayan uzman erbaşların kontratları feshedilecek. Yargı yolu kapalı disiplin cezaları mahkemelerce incelenebilecek ve iptal edilebilecek.

KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE AYRILANLARA AYLIK BAĞLANACAK

1999 sonrası işe başlayan ve 1 Şubat 2018 itibariyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılanlara emekli aylığı bağlanacak.

25 YILLIK HİZMET MÜHLETİ EMEKLİLİK İÇİN KÂFİ OLACAK

Yaş sonunu bekleyen bayan yahut erkek çalışanın emekli aylığı alabilmesi için 25 yıllık hizmet müddetini tamamlaması kâfi olacak.

Emekli, ismi malul yahut görev malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında düzgünleştirme yapılacak.