Bakan Kurum: Tüm binalar periyodik muayeneye tabi olacak

tarafından
28
Bakan Kurum: Tüm binalar periyodik muayeneye tabi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Konseyi Kıymetlendirme Toplantısı”nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum’un konuşmasından öne çıkanlar şu halde;

“Şu an bu masada yıllarını alanında kendini kanıtlamış hocalarımız var. Etraf aklı bugün bu salondadır. Bu akıl milletimizin ortak aklıdır. Bu uzun soluklu süreçte bizlerden katkılarını esirgemeyen hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yapılan çalışmalarda da ülkemiz için vardığımız uygulamalara ait sonuçları sunmak istiyorum. 13 kümemiz çalıştılar. Atılması gereken adımları, bir bir belirlediler. Mevzuat ve anayasaya ait düzenlemeleri dahi yapıyorlar.

MİLLET BAHÇELERİ AFET TOPLANMA VE BARINMA ALANI OLACAK

Bu kapsamda, afet riski yüksek bölgelerde barınma altyapısını süratlice kuracağız. Tüm afet cinslerine ait erken ikaz müşahede istasyonlarını 81 vilayette yaygınlaştıracağız. Tüm millet bahçelerini afet toplanma alanı ve barınma alanı haline getireceğiz.

AFET BİLGİSİ DERSLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Eğitim noktasında çalışmalar yapılmasını öngördüler. Afet bilgisi derslerinin yaygınlaştırılması ismine bu çalışmaları hayata geçiriyor olacağız.

Mevcut baz istasyonlarının güçlendirilmesi ve verimliğinin arttırılması, sarsıntı bölgesinde bağlantının tek elden yürütülmesi ve taşınabilir baz istasyonlarıyla ilgili kararlar alınmıştır.

Diri fay haritalarının güncellenmesini yapacağız. Mikro bölgeleme çalışmasını 81 vilayetimizde yaygınlaştıracağız.

Dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması için gerekli düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Riskli bölgelerde imara kapatılması gereken bölgelerin tespitini yapıyoruz. Kat yüksekliklerini de sonlandıracağız. Radyan temel kullanımını kimi yerlerde mecburî hale getirecek adımı atacağız. Binlerce mimar, mühendis ve kent plancısı istihdamı gerçekleştireceğiz. Mimar ve mühendislerimize yeterlilik getireceğiz.

Dere yataklarında heyelan ve taşkın yerlerde bulunan binaların tespiti tamamlanacak. Risk altındaki kentlerimizde su ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesine ait ortak çalışma çerçevesinde yürüteceğiz. Uygulamalarımızı kentin kültürüne sosyolojisine uygun biçimde adımlarımızı atacağız. Kamu binalarımızın afete karşı dayanıklılık testleri yapılacak. Riskli olan kamu binalarının güçlendirilme çalışmaları tamamlanacak.

TÜM BİNALAR PERİYODİK MUAYENELERE TABİ OLACAK

Yapı izleme sistemleri kurulacak. Binalarımızın hasar tespitini risk durumunu yapacağız. Afet sonrası oluşan ziyana ait dijital bilgi havuzu oluşturulacak.

İnsansız hava ve kara araçları geliştireceğiz. Nasıl bugün İHA’larda dünyada önde gelen ülkelerden biriysek bu noktada da hem Bayraktar’ımızla hem İHA üreten öbür kurumlarımızla enkaza, hasar tespitine yönelik İHA’lar üretilmesi noktasında çalışmalar yürütüyor olacağız.

Tüm inşa sürecinde perdeli ve panel sistemli betonlar kullanmak suretiyle ülke genelinde yaygınlaştırma kararı alındı. Bununla ilgili mevzuat düzenlemelerini ilgili kurumlarımız süratli bir biçimde yapıyor olacaklar. Kullandığımız araçlar arabalar nasıl periyodik olarak muayeneye tabi tutuluyorsa Türkiye’de tüm binalarda da tıpkı periyodik muayenelere tabi olacaklar.

Bina kimlik dokümanı sistemini eski binalarda da kontrolünü yapmak suretiyle hayata geçireceğiz. Tüm binalar da periyodik muayeneye tabi olacaklar. Tüm yapılarımızda; mimar, mühendis ve kent plancılarından oluşturacağımız yeni bir ünite tarafından bu muayene süreci yerinde, gidilerek nizamlı olarak yapılacaktır. Kentsel dönüşümde riskli yapı stoğunun ölçüsüne nazaran yeni bir önceliklendirme yapacağız. Buna nazaran yeni bir program oluşturacak, her kentimiz için farklı bir finansman modeli, projeyle birlikte hayata geçirilecek.

MESLEKİ MESULİYET SİGORTASI MECBURÎ OLACAK

Mesleki mesuliyet sigortasını mecburî hale getireceğiz. Afet sınıfına nazaran muhtaçlık duyulan her yerde inançlı ar-ge enstitüleri kuracağız.”