Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi 16 kontratlı bilişim işçisi alacak: Müracaat tarihleri ve koşulları paylaşıldı

tarafından
35
Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi 16 kontratlı bilişim işçisi alacak: Müracaat tarihleri ve koşulları paylaşıldı

Bilişim çalışanı ilanında “Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı buyruğunda istihdam edilmek üzere, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında Birinci Defa
Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararname’nin Ek-6’ncı
maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına İlişkin
Esas ve Yollar Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi” kararları doğrultusunda açıktan temin yoluyla (16) kontratlı bilişim işçisinin [Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı (1), Yazılım Geliştirme Uzmanı
(10), Bilgi Tabanı İdare Uzmanı (1), DevOps Uzmanı (1), Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (2), Bilişim Sistemleri Uzmanı (1)] temini yapılacaktır.” sözlerine yer verildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Müracaat tarihinin son günü olan 17 Nisan 2023 tarihi itibariyle (İnternetten yapılan müracaatın son günü) 18 yaşını tamamlamış yahut Türk Uygar Kanunun 12’nci hususuna nazaran kazai rüşt kararı almış olmak,

c. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş (tecilli) yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak yahut yapmış sayılacak formda muaf olmak,

e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53’üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sıhhat nedenleri hariç rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak,

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasadışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Rastgele bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti faydasına yahut ziyanına fiilen faaliyette bulunmak),
h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.