Resmi Gazete’de bugün (31 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
35
Resmi Gazete’de bugün (31 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

31 MART 2023 TARİHLİ 32149 SAYILI RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1360 Balıkçılık ve Su Eserleri Kesiminde Yaşanan Problemlerin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Gayesiyle Kurulan Meclis Araştırması Kuruluna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Fevkalâde Hal Kapsamında Kimi Önlemlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 138)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Devlet Takviyeli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012)

–– Antalya İli, Kaş İlçesi, Kemer Mahallesinde Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı İmalinden Etkilenen Ailelerin İskânlarının Temini İçin Yine Yapılacak İskân Etütleri ve Devamında İskân Edilecek Ailelerin Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahipliği Duyuruları, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına Ait Yol ve Temellerin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7013)

–– 27/1/2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7014)

–– 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Süreksiz 2 nci Unsurunun Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Hususunun İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge yahut Tasarım Merkezlerinde Çalışan İşçinin Toplam Sayısına yahut Teşvike Husus Edilen Toplam Çalışma Mühletlerine Uygulanmak Üzere Kelam Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Mühletler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 8/2/2023 Tarihli ve 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Harika Hal İlan Edilen Vilayetlerde 6/2/2023 Tarihinden İtibaren (Bu Tarih Dâhil) Harika Hal Müddetince Yüzde Yüz Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7015)

–– Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine Ait Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)

–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7017)

–– Malatya İli, Darende İlçesi, Beybağı, Günpınar, Kılıçbağ, Mehmet Paşa, Az ve Sayfiye Mahalleleri Hudutları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Aşudu Deresi Taşkın Müdafaa ve Altyapı Projesi Kapsamında Darende Belediye Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7018)

–– 154 kV (Zeytinli TM-Sasa TM) Brş.N.-Zafer TM Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7019)

–– Dikili İlçesi Doğal Gaz Boru Sınırı Projesinin Gerçekleştirilmesi Emeliyle Ekli Haritada Gösterilen Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7020)

–– Duru Regülatörü ve HES Elektrik Üretim Tesisinin İmali Gayesiyle Amasya Vilayetinde Bulunan Birtakım Taşınmazların Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7021)

–– Sarıtepe Rüzgâr Güç Santralinin Üretimi Gayesiyle Osmaniye ve Gaziantep Vilayetlerinde Bulunan Birtakım Taşınmazların Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7022)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Uyumu, İzlenmesi ve Kıymetlendirilmesine Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 7023)

–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Yöntemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Coğrafik Bilgi Sistemlerine Ait Oluşturulan Heyetler ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Coğrafik Bilgi Müsaadeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Coğrafik Data Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Ünitelerinin Kuruluş, Misyon ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 30/03/2023 Tarihli ve 11769, 11770, 11771, 11772, 11773, 11775, 11776, 11777 ve 11778 Sayılı Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 30/03/2023 Tarihli ve 10561 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/86, K: 2022/133 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM HEYETİ KARARLARI

–– Yüksek Seçim Şurasının 27/03/2023 Tarihli ve 2023/282 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Şurasının 30/03/2023 Tarihli ve 2023/321 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri