Sandık konseyi kaç bireyden oluşur? Sandık heyetlerinin misyon ve yetkileri belirlendi

tarafından
22
Sandık konseyi kaç bireyden oluşur? Sandık heyetlerinin misyon ve yetkileri belirlendi

Sandık heyetlerinin oluşumu ile vazife ve yetkilerini, yapacakları iş ve süreçleri, oy verme formunu, şikayet ve itirazlar ile ilgili temel ve yollar belirlendi.

Buna nazaran, sandık şurası bir lider, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık heyeti liderinin misyona gelmemesi halinde, kamu vazifelileri ortasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye heyete başkanlık edecek.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu’nun 3. unsurunda yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık konseylerine seçilemeyecek.
Sandık etrafında nizamın sağlanması sandık şurası liderine, sandığın konulduğu bina ve etrafı ise bina sorumlusuna ilişkin olacak.

Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim şurasının kontrolünde sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu çarçabuk serbestçe ve kapalı bir halde verebilmesi göz önünde bulundurulacak.

Engellilere kolaylık

Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandıklar, rahat ve kolay oy kullanmalarının sağlanması emeliyle ilçe seçim heyetlerince belirlenen binaların uygun yerlerine konulacak.

Sandıklar, okul (özel okul ve dershaneler dahil) avlusu yahut salonların elverişli kısımları üzere geniş ve genel yerlerde kurulacak.

Ceza infaz kurumlarında sandıkların konulacağı yer, cezaevi idaresinin görüşü alınarak belirlenecek.

Kışla, karargah, ordugah üzere askeri bina ve tesislerle, karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına ve mabetlere sandık konulamayacak.

Yasak levhası asılacak

Cep telefonu, fotoğraf ve sinema makinesi üzere imaj kaydedici yahut haberleşme sağlayıcı aygıtlarla oy verme yerine girilmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tıp aygıtların oy verme süreci bittikten sonra iade edilmek üzere sandık konseyine bırakılması gerektiğini belirten levhalar sandık etrafına herkesin göreceği biçimde asılacak.

Sandık etrafında, sandık heyeti lider ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve vazifeli müşahitler, bina sorumluları ve davet üzerine gelen misyonlu kolluk güçlerinden öbür kimse bulunamayacak.

Siyasi partilerin seçim konseylerine bildirdikleri itiraza yetkili bireylerle temsilciler, seçim heyetlerince evvelden kendilerine verilen evrakla sandık etrafında bulunabilecekler.

Medya mensuplarının sandık etrafında, sandık başı süreçlerine mani olmamak kaidesiyle haber hedefiyle manzara ve bilgi elde etmeleri özgür olacak.

“TERCİH” yahut “EVET” mühürleri olacak

Sandık konseyi, oy verme günü olan 14 Mayıs’ta, oy verme saatinden en az bir saat evvel sandık başında toplanacak.

Bir seçmen, tıpkı seçim çeşidi için birden fazla oy kullanamayacak. Sandık şurası önüne alınan seçmen, oyunu kullanmadan evvel kimlik evrakını ve varsa seçmen bilgi kağıdını lidere verecek.

Başkan tarafından seçmene kapalı oy verme yerine girmeden evvel, birleşik oy pusulasında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak yahut bağımsız aday için ayrılan kısımdan dışarı taşırmamak suretiyle “TERCİH” yahut “EVET” mührünü basması, “TERCİH” yahut “EVET” mührü dışında rastgele bir yerine imza atmaması yahut işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulasını düzgün bir formda katlayıp zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği belirtilecek.

Birleşik oy pusulasından öbür zarfa hiçbir şey koymaması, aksi halde kullandığı oyun geçersiz olacağı, seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra kusur yahut öteki bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyeceği de açıklanacak.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulaları birebir zarfa konulacak.

Sayım ve döküm açık yapılacak

Milletvekilleri, milletvekili kimliği ile seçmen bilgi kağıdını, cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları ise rastgele bir vilayet seçim konseyi liderince cumhurbaşkanı yahut milletvekili adayı olduklarına ait seçmen bilgi kağıdını göstererek kayıtlı oldukları seçim etrafı dışında da oylarını kullanabilecek.

Oy verme bitince, konsey lideri bunu yüksek sesle ilan edecek ve oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilecek. Oy sandıkları, oy verme bitiş saatinden evvel açılamayacak.

Sayım ve döküm açık olarak yapılacak. Oy verme yerinde bulunanlar, sayım ve dökümü izleyebilecek.

Geçersiz sayılacak zarflar

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmayan kağıttan imal edilmiş, YSK amblemi, ilçe seçim konseyi mührü, sandık konseyi mührü yer almayan, tamamı yırtılmış, ilçe seçim konseyi ve sandık konseyi mührü dışında rastgele bir mühür, imza, yazı, parmak izi yahut rastgele bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılacak.

Önce cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Lider, oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği biçimde okuyacak.

Milletvekili seçimi için ittifak alanı içerisinde, “EVET” mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı kısmına, ittifak unvanı kısmına taşacak biçimde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine “EVET” yahut “TERCİH” mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa sayılar birden başlamak üzere, sırasına nazaran çizilerek farklı başka işaretlenecek.