TBMM son mesai haftasına giriyor

tarafından
35
TBMM son mesai haftasına giriyor

Önemli mevzuların ele alınacağı ağır bir haftaya daha girilecek Mecliste, bu haftanın akabinde 14 Mayıs seçimleri kapsamında yasama çalışmalarına orta verilmesi bekleniyor.

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Heyette, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi” tanımlanarak, bu OSB’ler belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak pahalandırılacak.

Doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel bölüm hükmî şahısları açısından özgürlük getirilecek.

İhraç edilen doğalgaza ait iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmayacak.

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen 11 vilayette il özel yönetimleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının Kalkınma Ajanslarına ödeyecekleri hisselerden 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.

SAĞLIK ALANINDA DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TEKLİFİ

Genel Şurada daha sonra sıhhat alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife nazaran, ilaç tahlilleri piyasaya arz sonrasında yapılacak.

Piyasadaki beşeri tıbbi eserler, İlaç Takip Sistemi’ne bildirilecek.

Tahlil sonucunda ilaçların bileşiminde bulunan unsurların saf olmadığı, formüle uymadığı, tedavi vasıflarını azaltacak, kaybedecek biçimde imal edildiğinin anlaşılması halinde ruhsat sahibi ile ilaçların bu formda imal edildiğini bilerek satanlara 3 milyon liraya kadar ceza verilecek.

Yetkili merciden müsaade almaksızın yahut verilen müsaadeye alışılmamış sıhhat beyanı ile eser tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 2 milyon liraya kadar ceza uygulanacak.

Uzman tabipler üzere uzman diş tabibi ve uzman eczacılar da kontratlı statüde istihdam edilebilecek.

Odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleksel faaliyette bulunamayacak.

Birinci basamak sıhhat hizmetlerinin tesirliliğini artırmak hedefiyle Sıhhat Bakanlığınca belirlenen nüfus, yaş kümesi ve bölge üzere kriterlere nazaran ağız diş sıhhati ve yaşlı sıhhati hizmetleri planlaması yapılacak.

KVKK VE RTÜK ÜYE SEÇİMİ

Genel Heyette, Şahsî Dataları Müdafaa Heyeti (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Şurası (RTÜK) üyeliği için seçim yapılacak.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm taraflarıyla araştırılarak emsal kazaların önlenmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Kurulunun raporu, Genel Konseyin gündemine gelecek.

Genel Konseyde, KİT Komitesinin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kontrolüne ait raporları ile memleketler arası mutabakatların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kimi kanun teklifleri de müzakere edilecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Milli Savunma Komitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İşçi Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komitesinde, Türkiye İştirak Finans Kuruluşları Birliğinin kurulmasını öngören İştirak Finans Kanunu Teklifi görüşülecek.

Balıkçılık ve su eserleri dalında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi emeliyle kurulan Meclis Araştırması Komitesi birinci toplantısını gerçekleştirecek. Komitenin yarınki toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kurulunun (KEFEK) yarınki toplantısında, “alt kurul raporunun üst kurula havale edilmesi” görüşülecek.