Resmi Gazete’de bugün (14 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
24
Resmi Gazete’de bugün (14 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Birtakım Mal ve Hizmetlerden Fiyatsız yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait Karar (Karar Sayısı: 7085)

– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7086)

– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7087)

– Gelir Yönetimi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi İşçisine Fazla Çalışma Fiyatı Ödenmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7088)

– Hatay İli, İskenderun İlçesi, Cebike Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan ve Ekli Listede Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Yeni Devlet Hastanesinin Üretimi Emeliyle Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7089)

– Hatay İli, Antakya İlçesi, Gülderen Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan ve Ekli Listede Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Yeni Kent Hastanesinin İmali Maksadıyla Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7090)

– Hatay İli, Defne İlçesi, Bostancık Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan 4564 Ada, 23 Parsel Numaralı Taşınmazın, Yeni Devlet Hastanesinin Üretimi Maksadıyla Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7091)

– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının İmali Hedefiyle Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7092)

YÖNETMELİKLER

– Türk Silâhlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Birtakım Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2023/15)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2023/16)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/1)

KURUL KARARI

– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 13/04/2023 Tarihli ve 11799 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2021/34231 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2016/6815 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihli ve 2020/6731 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihli ve 2020/215 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri