Z nesli ofiste çalışmayı daha çok seviyor

tarafından
25
Z nesli ofiste çalışmayı daha çok seviyor

Küresel salgının değiştirdiği çalışma alışkanlıkları, işgücünden aldığı hisse her geçen yıl artan Z neslinin değerli ekonomik oyunculara dönüşmesiyle yeni formuna kavuştu. Patronlar hibrit çalışma modellerini benimsese de yüz yüze etkileşime ehemmiyet veren Z jenerasyonu için ofis ortamının kıymetli olduğu görüldü.

Güncel bir araştırma, Z nesline mensup 5 şahıstan dördünün konuttan çalışırken iş arkadaşlarından uzaklaştığını düşündüğünü gösterirken, Z neslinin ofiste işlerine daha âlâ odaklandığı tespit edildi. Türkiye’nin 13 kentinde 55 A+ plazada hazır ofis, sanal ofis, ortak ofis ve toplantı odası seçenekleri sunan eOfis’in Kurumsal Bağlantı Yöneticisi Melis Ataç, Z jenerasyonunun çalışma ortamına ait beklentilerini kıymetlendirdi.

DAHA DİNAMİK, DAHA AZ RESMÎ OFİS ALANLARI TALEP EDİLİYOR

Söz konusu araştırmada, 5 bireyden dördünün ofis ortamında çalışma arkadaşlarıyla daha düzgün bağ kurabildiğini düşündüğü görüldü. Öte yandan, Z jenerasyonuna mensup 10 şahıstan 9’unun mevcut ofis alanlarından mutlu olmadığı dikkat çekti. Z jenerasyonunun ofis alanından beklentileri içinde ise ortak çalışma alanları, toplumsal aktiflik kısımları, teras üzere açık havaya erişilebilen alanlar, spor salonu ve oyun alanı üzere cümbüşe de imkan tanıyan noktalar öne çıktı. 5 bireyden dördü, ortak çalışma yahut yalnız çalışma için farklı alanların olmasının onları keyifli edeceğini lisana getirdi.

Ofis alanının en aktif biçimde kullanımının çalışan motivasyonunu direkt etkilediği bir devirde, patronların ofislerine uçtan uca yatırım yapması gerekiyor. Lakin A+ plazalarda hazır ofis, ortak çalışma alanı üzere hizmetler sunan iş modelleri, bu zaruriliği ortadan kaldırıyor.

Z NESLİ PATRONLARDAN NE BEKLİYOR?

Resume Builder tarafından yürütülen bir araştırma, 4 yöneticiden üçünün Z jenerasyonunu “çalışması en zor” nesil olarak tanımladığını gösterdi. Buna sebep olan sorunlar içinde motivasyon başlığı öne çıktı. McKinsey bilgilerine nazaran 2025’e kadar Z ve Y neslinin Asya Pasifik bölgesinde nüfusun yarısını oluşturacağı düşünüldüğünde, patronların Z nesliyle çalışmanın yeni yollarını bulması kritik hale geldi. Genç çalışanların patronlardan beklentileri şu formda sıralandı:

Esnek çalışma ortamı ve saatleri: Teknolojiyle doğan, teknolojiyle çalışan ve global salgından sonra çalışma hayatına atılan Z jenerasyonunun çalışacağı yeri ve çalışacağı yeri seçmek isteme eğilimi, öteki jenerasyonlara nazaran daha yüksek. Bu noktada patronların, daha esnek çalışma seçenekleri ve özgür bir vakit planı sunması bekleniyor.

Melis Ataç

Etkinlikler ve toplumsallaşma imkanı: Z nesli, yüz yüze irtibata süreç ve araçlardan daha çok kıymet veriyor. Bu da onları toplumsallığa açık, dışa dönük bir jenerasyon haline getiriyor. Patronların, Z jenerasyonu çalışanlarının aidiyetini artırmak için topluluk etkinliklerinden, happy hour’lardan yararlanması gerekiyor.

Teknoloji kullanımı: Dijitalin yerlisi olan Z nesli, otomasyonla verimli hale getirilmemiş, tekrar eden işlerden kolay sıkılabiliyor. Şirketlerin dijital dönüşümü önemsemesi, Z neslinin teknoloji niteliklerini kullanabileceği altyapıları oluşturması öneriliyor.

Kapsayıcılık, eşitlik, çeşitlilik: Z nesli, patronunu seçerken sergilediği duruşu, izlediği insan ve kültür siyasetlerini, işyerindeki eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik uygulamalarını önemsiyor. Toplumsal bahislere ve adaletsizliğe karşı hassas bu nesli elde tutabilmek için patronların bu manada da inanç vermesi kıymet arz ediyor.

İhtiyaçları karşılayan, ikinci bir mesken üzere hissedebilecekleri ofis ortamı: Z nesli, çalıştığı şirketin ona gösterilebilir, anlatılabilir öyküler sunmasını bekliyor. Klâsik ofis tasarımı, eski mobilyalar üzere unsular ofisi sıkıcı bir yer haline getirirken, örneğin neon ışıklarla yazılmış ve duvarlara asılmış motivasyon cümleleri, daima erişebilecekleri çay-kahve alanı, şirkete ilişkin tişört, çanta üzere ofis avantajları, Z neslinin aidiyet hissi geliştirmesini kolaylaştırıyor. Bu durumda ofis dizaynlarının da çağa uygun olması, ofis alanlarının aktüel dekorasyon trendlerine nazaran düzenlenmesi, ofiste spor, toplumsallaşma yahut oyun için özel kısımların bulunması üzere faktörlerin de kıymetlendirilmesi gerekiyor.